Мегаобучалка Главная | О нас | Обратная связь  


Как выделяется придаточное предложение при анализе сложного предложения?
а) квадратными скобками;

б) круглыми скобками;

в) слешами;

г) фигурными скобками.

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ II

ПРАКТИКУМ.

Простое распространённое предложение со сказуемым в действительном залоге

1. Libros bonos legĕre debēmus. 2. Filius meus filio tuo librum bonum libenter dat. 3. Patriam amare et defendere debemus. 4. Defendunt patriam suam. 5. Medici causas morborum invenire student. 6. Inter bella et pericula non est locus otio. 7. Si dormimus , nihil audimus, nihil sentimus. 8. Inter dominum et servum nulla amicitia est. 9. Aliena vitia bene videmus, nostra – male, unde proverbium: “ Aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt”. 10. Filia illius viri bona et pulchra est; eam amo. 11. Da mihi veniam, si erro. 12. Epistulam tibi mitto. 13. Epistulam missam exspecta! 14. Veni ad me, ad te saepe venio. 15. Epistulam acceptam lego. 16.

 

Простое распространённое предложение со сказуемым в страдательном залоге

1. Archangelus a Deo mittitur. 2. Epistula a fratre tuo scribitur. 3. Troja a Graecis deleta est. 4. Litterae a Poenicibus inventae sunt. 5. Navis Ulixis a Neptuno deo frangitur. 6. Oppidum ab incolis muro alto cingitur. 7. Nunquam periculum sine periculo vincitur. 8. Ei libri tibi a me mittentur, eos accipies. 9. Patria in periculis a viris defendi debet. 10. Neque copia, neque inopia avaritia minuitur. 11. Frumentum a servo portabatur. 12. Statutis tuis delectabor, non obliviscar verba tua. 13. “ Horae quidem et dies et anni discedunt; nec praeteritum tempus umquam revertitur... Amicitia res plurimas continet; non aqua, non igne in pluribus locis utimur quam amicitia. Homo stultus! Postquam divitias habere coepit, mortuus est!” (Cicero).

 

Простое предложение с инфинитивными оборотами

1. Id factum esse non negavit. 2. Socrates putabat se esse civem totius mundi. 3. Socrates: “Scio, - inquit, - me nihil scire; itaque multo sapientior sum, quam homines, qui putant se omnia scire. ”4. Negavi mortem timendam esse ( Cicero). 5. Adulescens sperat se diu victurum esse; senex potest dicere se diu vixisse ( Cicero). 6. Mulieres viderunt lapidem revolutum esse. 7. Scimus Christum a diabolo tentatum esse. 8. Angelus dixit mulieribus Christum surrexisse nec esse in sepulcro. 9. Ipse Christus dixit multos vocatos esse, pauci electos. 10. Id credo tibi faciendum esse. 11. Dicitur Homerus caecus fuisse. 12. Romulus Romae conditor fuisse traditur.13. Caesar dixit se venisse, vidisse, vicisse. 14. Senatus Cincinnato nuntiavit eum factum esse dictatorem. 15. Videtur experientia optima magistra esse. 16. Traditur manus manum lavare. 17. Consul cives convenire iussit. 18. Homerus temporibus Lycurgi fuisse traditur. 19. Audiverunt consules discessisse. 20. Mihi scripsit oppidum capi. 21. Dicit puellam esse pulchram. 22. Commŏda, quibus utĭmur, lucentem, quā fruĭmur, spiritumque, quem ducĭmus, a Jove nobis dari atque impertĭri, vidēmus. 23. Audio,Valerium Martiālem decessisse, et moleste fero .

24. Urbem Syracūsas maxĭmam esse Graecārum urbium pulcherrimamque, saepe audistis. 25. Ego ne utĭlem quidem arbĭtror esse nobis futurārum rerum scientiam (Cic.). 26. Ego antīquas Lacedaemoniis leges tyrannos ademisse arbĭtror (Liv. ). 27. Id arbĭtror in vitā esse utĭle: ne quid nimis (Ter. ). 28. Si vultis nihil timēre, cogitāte, omnia esse timenda (Sen.). 29. Ego esse misěrum credo, cui placet nemo (Mart.).

 

Простое предложение с независимым причастным оборотом Ablativus absolutus

1. Vento surgente, Troiani ad insulam Cretam navigaverunt. 2. Numa rege, pestilentia erat. 3. Igne viso, omnes feminae territae sunt. 4. Populo diu metu oppresso, tyrannus ex urbe eiciendus est.. 5. Aeneas, patre prasente, auxilium dei rogavit. 6. Navibus paratis, Aeneas Thraciam navigavit. 7. Camillo duce, milites fortiter pugnant. 8. Sacrificio facto, Graeci ventos secundos expectaverunt. 9. Mente mutata, puella dominon mansit. 10. Undecim laboribus perfectis, Hercules ultimum suscepit. 11. Dicis te id, invito me, non esse facturum. 12. Libro alio scripto, auctor alium scribere coepit. 13. Perterritis omnibussibi quisque consulebat ( Caesar).

 

Простое распространённое предложение с герундием и герундивом

 

1. Nobis nihil faciendum est. 2. Regi bellum praeparare est. 3. Vobis fortis timendus est. 4. Discimus legendo cum cura. 5. Discimus libris legendis cum cura. 6. Discendi causa ad ludum tuum venerunt. 7. Spes vivendi post mortem multos hortatur. 8. Se dedit gloriae quaerendae. 9. Se discendo dedit. 10. Caesari contendendum erat. 11. Victoria utendum est.

 

Сложное предложение

Сложноподчинённое предложение со сказуемым в изъявительном наклонении

 

Сложноподчинённоe предложениe со сказуемым в сослагательном наклонении

1. Atheniensis quidam conspiciens tabulam, in qua pugna erat ita picta, ut Athenienses Lacedemonios fugarent, exclamavit: “ Fortes Athenienses!” 2. Laco quidem forte adstans subiecit: “In tabula”. 3. Montani, cum Poenos conspicerent, custodias in angustiis posuerunt. 4. Hannibal iusserat , ut arx ab auxiliis Gallis occupata sit. 5.

Простое предложение со сказуемым в в форме конъюнктива

1. Perfectum officium rectum, opinor, vocemus.

2. Ne illud quidem praetermittam.

3. Nec me miserior femina est neque ulla videatur magis.

4. (Bruti) ego iudicium, pace tua dixerim, longe antepono tuo.

5. Cui ( Pompeio) quidem litterae tuae, quas proxime miseras, quod facile intellexerim, periucundae fuerunt.

6. Teneamus eum cursum, qui semper fuit optimi cuiusque, neque ea signa audiamus, quae receptui canunt.

7. Sit sane ita, inquam; sed redeamus ad eum, qui iam unus restat, Hortensium.

8. Neu matri miserae tanti sim causa doloris.

9. Eius generis exemplo nobis positsa sithaec causa.

10. Suum cuisquae igitur noscat ingenium acremque se et bonorum et vitiorum suorum iudicem praebeat.

11. Sive ego prave, seu recte hoc volui, ne sis patruus mihi.

12. Quod di omen avertant!

13. Quod di prohibeant!

14. Ita me dii iuvent!

15. Ita vivam, ut maximos sumptus facio!

16. Sollicitat, ita vivam, me tua, mi Tiro, valetudo.

17. Ut satis contemplata modo sis , mea nutrix!

18. Utinam aut hic surdus aut haec multa facta sit!

19. Utinam ego … tertius vobis amicus adscriberer!

20. Utinam omnes M. Lepidus servare potuisset !

 

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Основные типы придаточных индикативных предложений в

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ II
Читайте также:
Организация как механизм и форма жизни коллектива: Организация не сможет достичь поставленных целей без соответствующей внутренней...
Почему люди поддаются рекламе?: Только не надо искать ответы в качестве или количестве рекламы...
Как распознать напряжение: Говоря о мышечном напряжении, мы в первую очередь имеем в виду мускулы, прикрепленные к костям ...©2015-2020 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (1330)

Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...

Система поиска информации

Мобильная версия сайта

Удобная навигация

Нет шокирующей рекламы(0.004 сек.)